دستگاه های تولید لوله ثابت و متحرک

Concrete Pipe Making Machine
,

Concrete Pipe Making Machine

/
Concrete Pipe PI1200 Variant 1 to 2 meters of height 200mm diameter…